Spijtig dat u niet volledig tevreden bent met het geleverde artikel, we kunnen u verzekeren dat we er alles aan hebben gedaan om u tevreden te stellen, desalniettemin...  
Bent u zeker dat u voldaan hebt aan alle voorwaarden van artikel 5, 6 en artikel 9, terug te vinden in onze Algemene Voorwaarden dan kan u onder deze alinea het retourformulier terugvinden, u kan de volledige tekst kopieren en plakken of heel deze pagina afdrukken en/opslaan.

Foto

RETOURFORMULIER
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wil herroepen)

Aan :
Juwelendoosje
tav Mevrouw Kristina Van Bouwel
Vissersdreef 17
2960 Brecht/België
info@juwelendoosje.be

Ik/wij (*) :
naam : ...............................................................................

deel/delen (*) u hierbij mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- besteld op : ........................................................................................................

- ontvangen op : ...................................................................................................

 
- reden retour : .....................................................................................................

- ik weet dat aan de voorwaarden artikels 5, 6 en 9 van de Algemene Voorwaarden van Juwelendoosje moet voldaan moet zijn om in  aanmerking te komen voor retour  van mijn artikel, 
 echter indien hier niet aan voldaan  is, is Juwelendoosje niet verplicht om het artikel  terug te betalen en/of te ruilen en/of  terug te sturen naar de consument. 

- naam consument : .............................................................................................

- adres consument : .............................................................................................

                                     .............................................................................................

- handtekening van de consument (voorafgegaan door 'gelezen en goedgekeurd')  : 

                                                                
    ................................................................................................................................


(*) 
doorhalen wat niet van toepassing is